Jak określić preferowany serwer SMTP na komputerze Mac

0
532

Konfiguracja aplikacji Mail na komputerach Mac z systemami operacyjnymi OS X lub macOS w celu uwzględnienia wszystkich kont e-mail jest stosunkowo prosta.

Wychodzące serwery poczty e-mail

Aplikacja Mail próbuje wysłać pocztę za pośrednictwem serwera SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), który według niej jest domyślnym wychodzącym serwerem poczty e-mail.

Dodawanie preferowanego serwera SMTP

Aby ustawić preferowany serwer poczty wychodzącej SMTP dla konta w aplikacji Poczta w systemie Mac OS X lub macOS:

  1. Wybierz Poczta>Preferencje z paska menu w aplikacji Poczta.
  2. Kliknij kartę Konta.
  3. Zaznacz konto, dla którego chcesz określić wychodzący serwer e-mail.
  4. Wybierz kartę Ustawienia serwera.
  1. Wybierz preferowany serwer z rozwijanej listy obok konta poczty wychodzącej.
  2. Jeśli chcesz edytować lub dodać nowy serwer poczty wychodzącej dla konta, kliknij opcję Edytuj listę serwerów SMTP w menu rozwijanym i wprowadź zmianę.
  1. Zamknij okno Konta.