Typy partycji Apple na dysku twardym

0
3596

Typy partycji lub jak określa je Apple, schematy partycji, definiują sposób zorganizowania mapy partycji na dysku twardym.

Zrozumienie schematów partycji

Tabela partycji GUID: używana w przypadku dysków startowych i innych niż rozruchowe na dowolnym komputerze Mac z procesorem Intel.

Wymaga systemu OS X 10.4 lub nowszego.

Komputery Mac z procesorami Intel mogą uruchamiać się tylko z dysków korzystających z tabeli partycji GUID.

Komputery Mac z procesorem PowerPC z systemem OS X 10.4 lub nowszym mogą instalować i używać dysków sformatowanych za pomocą tabeli partycji GUID, ale nie można ich uruchomić z urządzenia.

Mapa partycji Apple: używana dla dysków startowych i innych niż startowe z dowolnym komputerem Mac z procesorem PowerPC.

Komputery Mac z procesorami firmy Intel mogą instalować i używać dysków sformatowanych w Mapie partycji Apple, ale nie można ich uruchomić z urządzenia.

Komputery Mac z procesorem PowerPC mogą zarówno montować i używać dysków sformatowanych w Mapie partycji Apple, jak i używać ich jako urządzenia startowego.

Główny rekord rozruchowy (MBR): Używany do uruchamiania komputerów DOS i Windows.

Jak wybrać schemat partycji do użycia podczas formatowania dysku twardego lub urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Zmiana schematu partycji wymaga ponownego formatowania napędu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:   Jak podłączyć monitor zewnętrzny do komputera Mac

  1. Uruchom Disk Utilities, znajdujący się w / Applications / Utilities /.
  2. Na liście urządzeń wybierz dysk twardy lub urządzenie, którego schemat partycji chcesz zmienić.
  3. Kliknij kartę „Partycja „.
  4. Narzędzie dyskowe wyświetli schemat woluminu aktualnie używany.
  1. Użyj menu rozwijanego Schemat głośności, aby wybrać jeden z dostępnych schematów.
  2. Kliknij przycisk „Opcja „.
  3. Z listy dostępnych schematów partycji (GUID Partition Scheme, Apple Partition Map, Master Boot Record) wybierz schemat partycji, którego chcesz użyć, i kliknij 'OK. ’

Aby ukończyć proces formatowania / partycjonowania, zapoznaj się z 'Disk Utility: Partition Your Hard Drive With Disk Utility. ’

Opublikowano: 3/4/2010

Zaktualizowano: 19.06.2015