Samouczek dotyczący makr programu Excel 2003

0
783

W tym samouczku omówiono korzystanie z nagrywarki makr w celu utworzenia prostego makra w programie Excel.

01 z 05

Uruchomienie rejestratora makr programu Excel

Samouczek programu Excel do makr.

Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych kroków, patrz powyższy obrazek.

Najłatwiejszym sposobem utworzenia makra w Excelu jest użycie rejestratora makr.

Aby to zrobić, kliknij Narzędzia>Makra>Nagraj nowe makro z menu, aby wywołać okno dialogowe Record Macro.

02 z 05

Opcje Macro Recorder

Samouczek programu Excel do makr.

Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych kroków, patrz powyższy obrazek.

W tym oknie dialogowym dostępne są cztery opcje:

 1. Nazwa – nadaj makrze opisową nazwę.
 2. Klawisz skrótu – (opcjonalnie) wpisz literę w dostępnym miejscu.
 3. Przechowuj makro w –
  • Opcje:
  • bieżący skoroszyt
   • Makro jest dostępne tylko w tym pliku.
  • nowy skoroszyt
   • Ta opcja otwiera nowy plik Excel.
  • osobisty skoroszyt makr.
   • Ta opcja tworzy ukryty plik – Personal.xls – który przechowuje twoje makra i udostępnia je wszystkim we wszystkich plikach Excel
 4. Opis – (opcjonalnie) Wprowadź opis makra.

03 z 05

Excel Macro Recorder

Samouczek programu Excel do makr.

Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych kroków, patrz powyższy obrazek.

Po zakończeniu ustawiania opcji w oknie dialogowym Rejestrator makr w poprzednim kroku tego samouczka kliknij przycisk OK, aby uruchomić rejestrator makr.

Pasek narzędzi Zatrzymaj zapis powinien również pojawić się na ekranie.

Rejestrator makr rejestruje wszystkie naciśnięcia klawiszy i kliknięcia myszą.

 • ręcznie przechodząc wszystkie niezbędne kroki.
 • Po zakończeniu kliknij przycisk zatrzymania (mały niebieski kwadrat) na pasku narzędzi Zatrzymaj zapis.
 • Jeśli pasek narzędzi Zatrzymaj zapis jest niedostępny, kliknij Narzędzia>Makra>Zatrzymaj nagrywanie z menu, aby zatrzymać nagrywanie.

04 z 05

Uruchamianie makra w programie Excel

Samouczek programu Excel do makr.

Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych kroków, patrz powyższy obrazek.

Aby uruchomić makro, które nagrałeś:

 • Jeśli wybierzesz klawisz skrótu podczas tworzenia makra, przytrzymaj klawisz CTRL na klawiaturze i naciśnij klawisz skrótu.

Inaczej,

 1. Kliknij Narzędzia>Makra>Makro z menu, aby wywołać okno dialogowe Makro.
 2. Wybierz makro z listy dostępnych.
 3. Kliknij przycisk Uruchom.

05 z 05

Edytowanie makra

Samouczek programu Excel do makr.

Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych kroków, patrz powyższy obrazek.

Makro programu Excel jest napisane w języku programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Kliknięcie przycisku Edytuj lub Krok w oknie dialogowym Makro uruchamia edytor języka VBA (patrz obrazek powyżej).

Błędy makr

Jeśli nie znasz VBA, ponowne nagranie makra, które nie działa poprawnie, jest zwykle najlepszą opcją.