Jak dodać skrót klawiaturowy archiwum do systemu Mac OS X Mail

0
469

Większość ludzi usuwa więcej e-maili niż archiwizuje, a te skreślenia można łatwo wykonać za pomocą klawisza Delete.

Dodaj skrót klawiaturowy „Archiwum ” do poczty Mac OS X.

Aby skonfigurować skrót klawiaturowy do przenoszenia poczty do „Archiwum ” w Mac OS X Mail:

 • Wybierz Apple |
 • Otwórz kategorię Klawiatura w obszarze Sprzęt.
 • Przejdź do karty Skróty klawiszowe.
 • Wybierz kategorię Skróty aplikacji.
 • Kliknij +.
 • Wybierz opcję Poczta w aplikacji :.
 • Wpisz „Archiwum ” (bez znaków cudzysłowu) w polu Tytuł menu :.
 • Kliknij pole Skrót klawiaturowy:.
 • Naciśnij kombinację klawiszy, której chcesz użyć do archiwizacji.
  • Możesz użyć Command-Control-A, Command-Shift-O, strzałkę w dół polecenia, Command-Option-M lub Command-Control-S, na przykład.
 • Kliknij Dodaj.
 • Zamknij preferencje klawiatury.

Wynagrodzenie

Jeśli któryś z twoich folderów nazywa się „Archiwum ” i zostałeś uznany za ulubiony, skrót klawiaturowy zostanie zastosowany do tego folderu.