Korzystanie z formatowania tekstu sformatowanego w podpisie na iOS

0
643

Skonfigurujesz podpisy e-mail w aplikacji Ustawienia na iPhonie lub innym urządzeniu z systemem iOS.

Możliwe jest sformatowanie podpisu tak, aby zawierał pogrubienie, kursywa i podkreślenia.

Podczas pracy nad wiadomością e-mail dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak kolor, ale nie są one stosowane automatycznie.

Dlaczego warto używać formatowania w podpisie?

Tekst podpisu e-mail może być tak krótki, jak imię i nazwisko.

Być może użycie pogrubionych liter zwiększyłoby użyteczność podpisu.

W przypadku podpisów używanych w iOS Mail na iPhonie, iPodzie touch i iPadzie dodawanie tego rodzaju urozmaicenia i formatowania jest łatwe.

Użyj formatowania tekstu sformatowanego w podpisie na iOS

Aby zastosować pogrubienie, kursywa i podkreślenie formatowania do tekstu podpisu poczty e-mail na system iOS:

  1. Stuknij ikonę Ustawienia na ekranie głównym.
  1. Przejdź do kategorii Mail.
  2. Wybierz Podpis.
  3. Edytuj tekst podpisu zgodnie z potrzebami.
  4. Użyj uchwytów podkreślających tekst, aby wybrać więcej lub mniej słów lub znaków.
  5. Dotknij B / U w menu kontekstowym, które pojawia się nad wybranym słowem.
  1. Aby uzyskać pogrubiony tekst, dotknij opcji Pogrubiony.

Wyjdź z ekranu podpisu.