Jak korzystać z kolumn w Apple iWork Pages

0
1950

Kolumny to świetny sposób na dodanie profesjonalnego wyglądu do materiałów marketingowych, takich jak broszury i broszury.

Możesz użyć opcji formatowania kolumn Strony, aby wstawić do 10 kolumn w dokumencie w trybie poziomym.

Aby wstawić wiele kolumn, wykonaj następujące proste czynności:

  1. Kliknij Inspektor na pasku narzędzi.
  2. Kliknij przycisk Układ.
  3. Kliknij opcję Układ.
  4. W polu Kolumny wpisz liczbę kolumn, które chcesz.

Gdy masz wiele kolumn w swoim dokumencie, możesz wprowadzić tekst w normalny sposób.

Możesz dostosować szerokość swoich kolumn.

Możesz także dostosować rynnę lub odstęp między każdą kolumną.