Magistrala danych, definicja i przykład dla komputerów Mac

0
2286

W języku komputerowym magistrala danych – zwana także magistralą procesora, magistralą FSB, magistralą frontside lub magistralą tylną – jest grupą przewodów elektrycznych służących do przesyłania informacji (danych) między dwoma lub więcej komponentami.

Magistrala danych ma wiele różnych charakterystycznych cech, ale jedną z najważniejszych jest jej szerokość.

Szerokość szyny danych odnosi się do liczby bitów (przewodów elektrycznych), które tworzą magistralę.

Kiedy producenci odwołują się do liczby bitów używanych przez procesor, takich jak „Ten komputer używa 64-bitowego procesora”, odnoszą się one do szerokości przedniej magistrali danych, magistrali, która łączy procesor z jego pamięcią główną.

Magistrala danych jest zwykle zarządzana przez kontroler magistrali, który reguluje szybkość informacji między komponentami.

Wczesne komputery Mac używały 16-bitowej magistrali danych;

Rodzaje autobusów

Magistrala danych może działać jako magistrala szeregowa lub równoległa.