Lista wszystkich poleceń makro dostępnych w programie Word

0
570

Jedną z wad posiadania wielu poleceń i opcji dostępnych w Microsoft Word jest to, że trudno jest dowiedzieć się, co i gdzie one są.

Wyświetlanie listy wszystkich poleceń programu Word

  1. Z menu Narzędzia na pasku menu wybierz opcję Makro.
  1. W podmenu kliknij Makra.
  2. W polu Makro w polu rozwijanym u góry ekranu wybierz polecenia programu Word.
  3. W polu Nazwa makra przewiń do listy Lista poleceń i wybierz ją.
  4. Kliknij przycisk Uruchom.
  5. Gdy pojawi się pole Polecenia list, wybierz Bieżące menu i ustawienia klawiatury dla listy skróconej lub Wszystkie polecenia programu Word dla wyczerpującej listy.
  6. Kliknij przycisk OK, aby wygenerować listę.

Lista poleceń Microsoft Word pojawia się w nowym dokumencie.