Dodawanie wielu użytkowników w Chrome dla OS X

0
496

01 z 13

Otwórz swoją przeglądarkę Chrome

Zdjęcie © Scott Orgera

Jeśli nie jesteś jedynym, który korzysta z komputera, a następnie utrzymanie indywidualnych ustawień, takich jak zakładki i motywy, nienaruszone może być niemożliwe.

Ten dogłębny samouczek zawiera szczegółowe informacje o tworzeniu wielu kont w Chrome, a także o tym, jak integrować te konta z kontami Google poszczególnych użytkowników, jeśli tak postanowią.

02 z 13

Menu narzędzi

Zdjęcie © Scott Orgera

Najpierw otwórz przeglądarkę Chrome. Kliknij ikonę Chrome „klucz ” znajdującą się w prawym górnym rogu okna przeglądarki.

Należy pamiętać, że zamiast kliknięcia na wyżej wymieniony element menu można użyć następującego skrótu klawiaturowego: COMMAND + COMMA (,)

03 z 13

Rzeczy osobiste

Zdjęcie © Scott Orgera

Ekran preferencji Chrome powinien teraz zostać wyświetlony w nowej karcie lub oknie, w zależności od ustawień.

04 z 13

Dodaj nowego użytkownika

Zdjęcie © Scott Orgera

Preferencje dotyczące rzeczy osobistych Chrome powinny być teraz wyświetlane.

05 z 13

Nowe okno użytkownika

Zdjęcie © Scott Orgera

Nowe okno pojawi się natychmiast.

Wszelkie ustawienia przeglądarki modyfikowane przez tego użytkownika, na przykład instalowanie nowego motywu, będą zapisywane lokalnie tylko dla nich i dla nich.

06 z 13

Edytuj użytkownika

Zdjęcie © Scott Orgera

Prawdopodobnie nie będziesz chciał zachować losowo wygenerowanej nazwy użytkownika i ikony, które Chrome wybrał dla Ciebie.

Aby zmienić nazwę i ikonę, najpierw wróć do strony preferencji osobistych, wykonując kroki 2 i 3 tego samouczka.

07 z 13

Wybierz nazwę i ikonę

Zdjęcie © Scott Orgera

Okno Edytuj użytkownika powinno być teraz wyświetlane, nakładając się na okno przeglądarki.

08 z 13

Menu użytkownika

Zdjęcie © Scott Orgera

Po utworzeniu dodatkowego użytkownika przeglądarki Chrome nowe menu zostanie dodane do przeglądarki.

09 z 13

Zaloguj się do Chrome

Zdjęcie © Scott Orgera

Jak wspomniano wcześniej w tym samouczku, Chrome umożliwia poszczególnym użytkownikom powiązanie lokalnego konta przeglądarki z kontem Google.

Aby zalogować się w Chrome i włączyć funkcję synchronizacji, musisz najpierw mieć aktywne konto Google.

Pamiętaj, że możesz też zalogować się z menu użytkownika Chrome, a także ze strony Prywatne preferencje dotyczące treści.

10 z 13

Zaloguj się przy użyciu konta Google

Zdjęcie © Scott Orgera

Powinno zostać wyświetlone wyskakujące okienko przeglądarki Chrome …, nakładające się okno przeglądarki.

11 z 13

Potwierdź preferencje synchronizacji

Zdjęcie © Scott Orgera

Domyślnie Chrome automatycznie synchronizuje następujące elementy: aplikacje, dane autouzupełniania, zakładki, rozszerzenia, historia omniboksu, hasła, preferencje i motywy.

Jeśli chcesz kontynuować i zsynchronizować wszystkie wyżej wymienione elementy, kliknij przycisk oznaczony OK, zsynchronizuj wszystko.

12 z 13

Zaawansowane preferencje synchronizacji

Zdjęcie © Scott Orgera

W oknie preferencji zaawansowanych synchronizacji Chrome możesz określić, które elementy będą synchronizowane z Twoim kontem Google za każdym razem, gdy zalogujesz się w przeglądarce.

W tym oknie znajdziesz także opcję, by zmusić Chrome do zaszyfrowania wszystkich zsynchronizowanych danych, a nie tylko Twoich haseł.

13 z 13

Odłącz konto Google

Zdjęcie © Scott Orgera

Aby odłączyć swoje konto Google od bieżącej sesji przeglądania, najpierw powróć do strony Preferencje dotyczące rzeczy osobistych, wykonując kroki 2 i 3 tego samouczka.

Ta sekcja zawiera link do Google Dashboard, który zapewnia możliwość zarządzania wszelkimi danymi, które zostały już zsynchronizowane.

Aby odłączyć lokalnego użytkownika Chrome z towarzyszącym mu serwerem, wystarczy kliknąć przycisk Odłącz swoje konto Google …